Surun kohdatessa

Huomioitavia asioita hautajaisten järjestelyissä.

Kuolemasta tiedottaminen

 • omaiset ja ystävät
 • työnantaja
 • taloyhtiö
 • yhdistykset
 • eläkelaitokset
 • vakuutusyhtiöt pankit

Ilmoitettavat tai irtisanottavat asiat

  • posti
  • autorekisterikeskus
  • kirjasto
  • puhelin / internetliittymät
  • asunto
  • lehdet
  • jäsenyydet
 • sähkö, vesi, vakuutus ym. sopimukset
 • sovittava huoltomiehen kanssa taloyhtiössä

Mahdolliset hautausavustukset

 • työpaikan eläkekassa
 • merimiesunioni
 • muut mahdolliset avustukset

Testamentti

 • Selvitettävä onko vainaja tehnyt haustaustestamentin tai ennakkosopimuksen hautaustoimiston kanssa.

Hautauslupa ja kuolintodistus

 • Kuolintodistuksen ja hautausluvan kirjoittaa yleensä vainajaa hoitanut lääkäri. Sairaala/hoitolaitos toimittaa kuolintodistuksen virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään.
 • Hautauslupa eli lupa hautaamiseen annetaan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai hautaustoimistolle, joka toimittaa sen seurakuntaan / hautausmaan pitäjälle minne vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, annetaan krematoriolle hautausluvasta kopio.
 • Kuolintodistuksesta, joka sisältää kuolinsyyn, voi omainen halutessaan saada kopion allekirjoittaneelta lääkäriltä.
 • Odottamattoman tai äkillisen kuolemantapauksen sattuessa poliisiviranomaiset teettävät lain mukaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen ja silloin kuolinsyytä voi tiedustella asiaa hoitaneelta poliisilta.

Hautapaikka

 • Uuden hautapaikan hankkimisesta tai vanhan käytöstä voidaan sopia hautaustoimiston kanssa, joka ilmoittaa tiedon seurakunnalle.
 • Hautaustoimisto huolehtii myös tarvittaessa hautakiven siirrot yhteistyössä kiviliikkeen kanssa.

Hautajaiskutsu

 • Puhelinsoitto lehti-ilmoitus kutsukortit